Chi tiết tính năng modul tính lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân

11:49' SA - Thứ sáu, 26/07/2019

1.TIỀN LƯƠNG

 • Cập nhật số liệu
  • Cập nhật thông tin lương nhân viên
  • Cập nhật thông tin phụ cấp
  • Cập nhật số lượng sản phẩm cá nhân
  • Cập nhật số lượng sản phẩm theo bộ phận
  • Cập nhật thông tin thưởng phạt
  • Cập nhật thông tin thu nhập, giảm trừ
  • Cập nhật đánh giá khen thưởng
  • Cập nhật tạm ứng
  • Tính lương
  • Xóa lương
 • Báo cáo
  • Bảng thanh toán lương theo bộ phận
  • Bảng thanh toán lương theo bộ phận nhiều kỳ
  • Phân tích loại lương theo bộ phận nhiều kỳ
  • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
  • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
  • Bảng chi tiết lương sản phẩm theo nhân viên
  • Bảng chi tiết lương sản phẩm theo bộ phận
  • Bảng phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên
  • Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận
  • Bảng chi tiết thưởng phạt nhân viên theo bộ phận
  • Danh sách thanh toán lương bằng chuyển khoản
  • Danh sách thanh toán lương bằng tiền mặt
 • Tạo mẫu báo cáo
  • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
  • Bảng chi tiết thanh toán lương cho bộ phận
  • Khai báo tham số mẫu báo cáo
 • Danh mục
  • Khai báo kỳ tính lương
  • Khai báo tỷ giá tính lương
  • Khai báo tỷ giá tính bảo hiểm
  • Cập nhật lương tối thiểu
  • Cập nhật lương tối thiểu theo vùng
  • Khai báo chi tiết loại lương theo công
  • Cập nhật đơn giá giờ công
  • Danh mục loại phụ cấp
  • Danh mục phụ cấp
  • Danh mục lý do thưởng phạt
  • Danh mục thu nhập, giảm trừ khác
  • Danh mục loại khen thưởng
  • Danh mục sản phẩm
  • Cập nhật đơn giá sản phẩm
  • Cập nhật hệ số theo bộ phận
  • Khai báo loại lương

2.THUẾ TNCN

 • Cập nhật số liệu
  • Cập nhật thông tin thuế TNCN cho nhân viên
  • Cập nhật thu nhập giảm trừ theo biểu thuế lũy tiến
  • Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần
  • Quyết toán thuế TNCN
  • Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ
  • Điều chỉnh số liệu tờ khai quyêt toán thuế TNCN
 • Báo cáo
  • Tờ khai khầu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
  • Tờ khai khầu trừ thuế TNCN từ thu nhập khác
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
  • Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến
  • B/kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế toàn phần
  • Bảng kê thông tin người phụ thuộc
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ thu nhập khác
  • Bảng kê thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán
 • Danh mục
  • Danh mục loại thu nhập tính thuế
  • Danh mục chỉ tiêu thu nhập/giảm trừ
  • Danh mục biểu thuế lũy tiến từng phần
  • Danh mục biểu thuế lũy tiến toàn phần

3.BẢO HIỂM.

 • Cập nhật số liệu
  • Cập nhật thông tin bảo hiểm, công đoàn
  • Cập nhật quá trình tham gia BHXH
  • Cập nhật danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH
  • Văn bản đề nghị
  • Cập nhật danh sách lao động tham gia BHXH
  • Cập nhật danh sách lao động phát sinh thanh toán theo chế độ
  • Điều chỉnh danh sách chế độ phát sinh thanh toán theo chế độ
  • Cập nhật thông tin chung về hợp đồng
  • Cập nhật hợp đồng lao động
  • Cập nhật phụ lục HĐLĐ
 • Báo cáo bảo hiểm
  • Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
  • Danh sách lao động đề nghị cấp số BHXH
  • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
  • DS đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm
  • Danh sách lao động thanh toán theo chế độ
  • Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT
  • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm trong tháng
 • Báo cáo hợp đồng lao động
  • Hợp đồng lao động
  • Phụ lục hợp đồng lao động
  • Danh sách nhân viên chưa kỳ hợp đồng lao động
  • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
  • Danh sách nhân viên hết hạn thử việc
  • Báo cáo cảnh bảo hết hạn hợp đồng
  • Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng
 • Danh mục
  • Danh mục nơi đăng ký khám chữa bệnh
  • Danh mục loại trợ cấp BHXH
  • Danh mục trợ cấp BHXH
  • Danh mục kiểu thay đổi BHXH
  • Danh mục loại thay đổi BHXH
  • Khai báo tỷ lệ đóng bảo hiểm, công đoàn
  • Khai báo mức trần đóng bảo hiểm
  • Danh mục loại hợp đồng
  • Cập nhật ngày nghỉ hưởng trợ cấp đầu kỳ
  • Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ
  • Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,